GNOSIS –
PHILOSOPHIA PERENNIS ET UNIVERSALIS
"De Gnostiske studier har gjort ekstraordinær fremgang i denne tid, ingen
kultiveret menneske ville falde tilbage idag, end som de kunne gøre før i
tiden, i den fatale fejl at blotte de Gnostiske strømme for nogen esklusiv
åndelig bredde.
Vi må i al sandhed også regne med i hvilken som helst Gnostisk system
med deres Helenistiske orientalske elementer, inklusive Persien,
Mesopotamien, Syrien, Palestina, Indien, Egypten, osv.
Vi må heller ikke ignorer de Gnostike Principer mærkbar i de sublime
religiøse kulter fra Nahuaerne, Toltekerne, Aztekerne, Zapotekerne,
Mayaerne, Chibchaerne, Inkaerne, Quecuaerne, osv.  fra Syd-America.
Ærlig talt, så kan man sandlige sige: Gnosisen er en meget naturlig funktion af bevidstheden; en ” Philosophia Perennis et Universalis”.
Uden tvivl så kan man sige at Gnosisen er de Guddommelige Mysteriers oplyste kundskab som er reserveret til en viis elite.
Ordet ”Gnosticisme” indelukker i sit grammatisk struktur, ideen om systemer eller strømme tilegnet studierne om Gnosisen. Gnosticismen indenholder sammenhængende klare og præcise fundamentale elementer, verificiret igennem direkte mystiske erfaringer: ”Forbandelsen set fra et videnskabelig og filosofisk synspunkt”, ”Den Hebraiskes Gennesis Adam og Eva”, ” Førstesynden og udsmidningen af Paradiset”, ”Lucifer- Nahuatl’s Mysterie”, ”Selvets Død”, ”De Skabende Kræfter”, ”SALVATOR SALVANDUS Essens”, ”De Seksuelle Mysterier”, ”Den indre Kristus”, ” Vore Magiske Kræfters Ild-Slange”, ”Nedgangen til Helvederne”, ”Tilbage til Edens Have”, ”Mefistoles El Don”.
Kun de Gnostiske doktriner som indeholder de Ontologiske, Teologiske; og Antropologiske fundamenter som nævnt ovenfor, former endel af den sande Gnsoticisme.!"
Gnosis er et ord der stammer fra oldgræsk som betyder kundskab. Det hendleder til et trascenderende visdom der tillader mennesket at få vished om Universets mysterier, Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor bevæger vi os hen? Og hvorfor Er vi?
Det er et Kundskab der ikke kan tilegnes ved at læse bøger og kende dem uden ad. Det manifesterer sig gennem strikt selvfordybelse, der åbenbarer okkult sanhed om Universet og os selv.
Denne Kundskab har været tilstede altid i alle kulturer. Mange mænd
og kvinder der ledte efter sandheden, de fandt den inde i dem selv og med ønsket om at dele deres viden skabte De forskellige religioner og esoteriske og filosofiske skoler.
Der fandtes og der findes stadig Gnosis i Buddhismen, Taoismen, Islam, Kristendommen; også i det Gamle Egypten, Grækenland, Rom, Persien, Indien, Kina, Mexico, osv.
Menneskehedens og verdens store Mestre ligesom: Jesus, Buddha, Hermes, Zoroaster, Moses, Muhammed, Dante, Quetzalcoatl, osv. De besad et overordnet og guddommelig viden om menneskets og Universets Hemmeligheder.
Disse  væsner bragte til Jorden en transcenderende visdom der konfronterer mennesket med deres egen skæbne og tillader dem at udvikle alle deres uopvækkede muligheder.
I det 20. århundrede fik Storemesteren Samael Aun Weor den opgave om at åbenbar disse kundskaber, som før var skjult for menneskeheden, og presentær her på Jorden den Gnostike undervisning, den kristne esoterisme, den okkulte visdom som Mesteren Jesus levned for 2000 år siden.
Gnosis er en skole om Mysterier og som sådan har den to fundamentale aspekter: Studiet og Mystikken. Studiet opleves gennem vore gnostisk skole, gennem seminarierne og åndelige og praktiske opgaver som leder til opvækkelsen af de uopvækkede egenskaber i mennesket.
Mystikken gennenlever vi gennem meditation, bøn, magi og ved at sætte os i kontakt med Lysets Væsener, som hjælper os fra de åndelige sfærer.
Gnosisen hjælper os til at genfinde os selv, med vore dybeste indre væren. Den tillader os at indse meningen med livet og hvorfor vi lever. Gnosis er Selv-oplevelse, der akcepteres ingen dogmaer, kun direkte erfaring har vores interesse. Gnosisen er ikke skabt til at tro, men til at gennemleve det dybt i vore hjerter. Hvem tror, han/hun spilder sin tid.
VIDENSKAB
Vi studerer den Videnskab der tillader os at kommunikerer med Moder Natur, hvor vi gennemlever og beviser uden teorier. De basale videnskaber er Kabalaen og Alkymien, der syntetiserer vi alle videnskaber.
I Kabalaen studerers der numerologi, Livets oprindelse og i Alkymien undervises der om transmutationen, eller transformation af energierne, omskabe Blyet til Guld, med andre ord, at omforme vores fejl og mangler.
Den Objektive Videnskab tillader at etabler samklang med vores indre, med vores inner Guddom, ved at muliggør den videnskabelig kundskab og inspiration for et nemmere liv.
KUNST
Den Objektive Kunst er sådan noget son de Egyptiske og Sydamerikanske Pyramider, den Aztekiske Kalender, Mayaernes spore, alle kultures og  religioners Hellige bøger, de Græske Templer, de Store malerier og skulpturer, de Store Klassiske Mestres musik, som overleverer Kosmiske sandheder, som gøre impakt i vore bevidsthed. Den Gnostiske Antropologi genopdager i hvert stykke af Objektivt Kunst alle sandheder som er skjulte deri, som ikke er af tiden, men som forbliver uopdagede gennem århundrederne.
Kunsten som tillader den livgivende og intelligens skabende princip komme til udtryk.
Dansene om Eleusis Mysterier i Grækenland, Teatret i Babilonien, de græske skulpturer, blev altid brugt til at overfører viden til disciple af begge køn.
FILOSOFI
Gnosisen giver os nogle redskaber og øvelser så vi kan få svar og viden om de store mysterier om Skabelsen: Hvor kommer vi fra? Hvor bevæger vi os imod? Hvad er meningen med livet? Vi praktiserer Nuets filosofi, ved at altid live i nuet og ved at udtrække fra den selvsamme, nøglen om vor indre verden og bevæge os mod højre Planer, hvilke er grunden til hvor nuværende eksistens og for hvilket det er værd at leve, ved at fri os fra de kæder som gør vores sjæl til slave.
På topstenen i Delfi-templet i det Gamle Grækenland, van der følgende inskription: HOMO NOCETE ISPUM, hvilket betyder ”Menneske kend dig selv, og du vil vide alt om Universet og Guderne.”
MYSTIK
Vi studerer og lever Mystikken og Religionen. Religion stammer fra ordet Re-ligare (latin), hvilket betyder: sammensætte, hvor vi genforener vor individual bevidsthed med  vor kosmiske bevidsthed. Med den intelligens princip som styrer og designer den store Univers og som emanerede af den Store Kaos, et sted er vi kommet fra og til det sted skal vi tilbage igen, det er Re-ligionen, eller som man siger på Sanskrit: Yoga (hvilket betyder at genforene). Alle religionernes hellige bøger har altid været kilden til studierne, fordi den religiøse princip er altid den samme: Re-ligare, derfor er de hellige tekster, codiger, spore legender, myter, gamle ritualer, osv. Religionernes kilde til viden. Dette Kosmiske Bevidsthed eller Intelligens Princip er de kristnes Gud, grækenes Zeus, romernes Jupiter, Pitagoras Demiurgiske Arkitekt, Buddhisternes Tao, muslimernes Allah, hinduernes Brahma, Det, det Uskabte , kabalisternes Ain, Egypternes Ra, nordiske Thor, Aztekernes Thonanthiu, osv. Dette er Religionens Universale Princip.
Mystikken vil lede os til ærkendelsen om at efterleve vore dybe inner religion, ved at organiserer vore animiske principer, vore bevidsthed og vore sjæl til at blive genforenet påny med Gud.
HVAD ER GNOSIS?
Gnosis, er et ord der stammer fra oldgræsk som betyder ”Kundskab”,
det er en selv erfaren kundskab og selvopleven fra alle områder der er tilgengelige til mennesket,
vi følger dig på denne side til at opdage den sande betydning af Gnosis...
”Homo nocete ipsum”
” Menneske, kend dig selv”
GNOSIS  Noscete Ipsum!
Gnosis SAMAEL - LAKHSMI