Bilgilik öğretimi kitaplarla ve akıllıkla öğrenemez ama
derhal deneyim gerçekliğile olabilir. Bu gerçeklik gizli
gerçekliğini Evren için ve bizim hakkımızda açıklar.
Bu bilgilik her sürede ve genelekte vardı zamanın
insanlığından beri dünyadaydı. Çok Adam ve kadın
ilk gerçeklik onun içinde  arayıp buldu , iç gerçekliği.
Gerçeklik bulduktan sonra onun bilgiliği biriyle
paylaşmak için farklı din ve gizem fakültesi kurdu.
Bilgi içler ve felsefiler  fakültesinde, her eski uygarlıkta
öğretmiş. İnsanlığa, eski  Hindistan’a, Mısır’a Çin’e
İrak’a Yunanistan’a  Roma’ya Meksika’ya ve  etsr verilmiş.
Bilgi Budizmi΄de Taoizm‘de , İslam‘da, Hristiyanlık’ta
var. Βüyük aydın öğretmenleri  İsa, Buda, Krishna, Hermes
Trismegistus, Zerdüşt, Musa, Muhammed, Dante,
Kecalkoatl gibi aklı gnostik olmuşlar. Bütün onlardan
daha fazla ilahi bilgisinin gizemin adamı ve Evreni  varmış.
Bu bilge öğretmenler Dünyamizda deneyüstü bilgi  getirmiş.
Onunla insanlara  kader kullanmaya yardım edip  yanlış
olanakları geliştirmeyi   izin verilmiş.
Öğretmen Samael Aun Veor’a yirminci yüzyılda bu gizli bilgi hakkında bir misyon ifşa edip insanlığa göstermesi üzere görevlendirmiş. Böylece, Bilgi, Hristiyanın içinin bilgisi İsa iki bin yıl önce bize verdiği tekrar gezegende çıkmış.
Bilgi bir gizem fakültesi ve iki temel yönleri var: çalısma ve gizliliği deneyimi. Bu yönler biz dersle ve pratik çalışmalarıyla yaşamış.Her ikisi de insanlığın yeteneğinin hatası hangi olduğunu çıkmamız için önderlik etmiş.Bilgi bizim iç kendimizle karşılaşmayı olabilir. Her insan onun içinin gerçeliğile tanışmayı yapmış.
Bizim neden yaşamı farkında var olabilir ( neden biz dünyada varmış). Bilgi tümüyle pratik ve herkesten tekrar doğrulamış. Dogmalar kabul etmiyoruz direkt deneyimden başka. Bilgi bizim kalbımızın derinliklerinde yaşamamız lazım. Konu basit inaçı veya mahkumiyet bilgisi hakkında değil fakat yaşanan deneyim olur.

Ne okuyor?
Bilgide konferansla ayrıntılı ve yöntemli, bilimin kendinin gerçekleştimesi  ve bizim kendimize bilmeyi öğretiliriz. Düzenli konferans çeşitli konu hakkında: kendimizin bilgisi, bilincin uyanışı, düşünme ve çok pratik kendini geliştirmesini , evrimi ve yaşananını deneysel öğrenmemiz üzere verirmiş.
Bilgi eylemlerle yaşılır ama kuramlarla daha hızlı sarkıtır. Onu bulmayı çok zor hatta de asil fikirleri .

Bazı olan konular konferanslarda tartışılır:
İnsanin zihni, reenkarnasyon, ölümden sonra hayat,ölüm, onun ışını, adalet dengesi, Karma-Darma, evrenin viyaleti , rüyaların dünyası, bizim sorunları nasıl çözmek için, mutluluk, barış, özgürlük, sevgi.
Fiziksel tıp, hastalığın nedenleri, diyet, şifalı bitkileri, Lamaseria egzersizleri, Yoga, düşünmenin anlamı, denetlemenin stresi, tedavi rahatlama ıla, temel eğitim, Tarımler Kova’nın yeni dönemi.
Varlık ve bilgi, vıcdanın uyandırmasını, hoşgürü, insanın gizli güçler, Dördüncü ve Beşinci boyut, yaşamın dönüştürmesi, Astral açılmış, Bizim psikolojiğiz ay, Güneş İnançi.
Bilgi antropoloji, yaşamın kökeni, Kabala, eski Hindistan, Yunan mitolojisi, gezegenmizin kavimi Atlantis ve Lemurya gibi, Aztek takvimi ( Güneş Taşı), Gotik Katedrallerin Tapınağının gizmeleri,  Aziz Kilisedeki mübarek kadeh, Firavun Tuthankhamon gizemleri, büyük Maya’nın Piramiti, Mayalar, Paskalya’nın gerçek anlamını, İnciller, NaHammandi’nin belgeler gibi.
Nostradamus’un Peygamberleri, Kova’nın dönemi, Açıklama, Yunan’ın felsefesi , Kutsal Yazıları Kuran gibi, Bagavad Gita, Hindistan’ın Vedalar Ringi, Kabala’nın Zoarı ve Talmudu, UFO, dünyanın dısarının yaşamı, Bermuda ’nın Üçgeni .
Mükemmel Evlilik, kadın 21inci yüzyılda, saygı yaşam için, dünya çapında hayırsever eseri , doğa ve onun olayları,doğanın temelleri, dört unsur.
Simya, metallı Simya’nın gazegenler,Tarot,bilimler, azız büyülü şeyler Talisman, burçlar ve burçlar kuşağı , Din ve Bilim ve ectr.
Bilgi ne demek?

Bilgi en yüksek sofia diyor. Bu bilgiyle insanlar gizem Evreni öğrenmeyi olup soru cevap verebilir: Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Nereden geliyoruz? neden yaşıyoruz?
GNOSIS  Noscete Ipsum!
Gnoza SAMAEL - LAKHSMI