GNOSIS  Noscete Ipsum!
Hvis du kære læser, foruden at lave Kurset via Internettet ønsker yderligere information om disse så klik på:

yardennahara04@yahoo.fr

og du kan efterspørge hvad du ønsker om vore emner.

Du kan studerer vore introducerende kurser på nettet, hvor du hver uge fra vor første kontakt vil modtage den organiseret kursus som du kan modtage igennem den Elektroniske Post: ugens lektie, bibliografien og forskellige steder hvor du kan finde information om emmet; inklusiv adresser på nettet.
Kurset består af følgende emner:


FØRSTE KAMMER

1.Hvad er Gnosis?
2.Personlighed, Essens og Ego.
3.Bevidsthedens Opvækkelse.
4.Den Psykologiske Jeg.
5.Lydets Vibration relateret til det menneskelige krop.
6.Den menneskelige Maskine
7.Relationernes Verden.
8.Livet og Vejen.
9.Selvets niveau.
10. De Ti Bud.
11. Fundamental Undervisning.
12. Religionernes Genetiske Træ.
13. Evolution, Involution og Revolution.
14. Dødens Stråle.
15. Reinkarnation, Tilbagekomst og Gentagelse.
16. Justitens Vægtskål.
ANDEN KAMMER

1.De Fire Veje.
2.Menneskets Indre Diagram.
3.Omskabelse af Energien.
4.Elementalerne.
5.Bevidsthedens Fire Stadier.
6.De tre Bjerge.
7.Restaureringen.Til dem som stædigt lader efter årtusinder gammel kundsbad sender vi nu gennem en introducerende rejse til de eldste videnskaber gennnen Gnosisen, og opdage: Hvad er Gnosis?
Hvis man vil gå dybbere i vores studier så kan vi bydde dig den nærmeste Adresse til din bopæl.
Eller at kunne studerer de Gnostiske Kurser på internettet.
Hvis du ønsker lige nu at gå ind i området Refleksioner, så vil du opdage at denne Kundskab der er lige så gammel som mennesket har været på Jorden, vil fylde dig med både fysisk og åndelig velvære.
Du vil også kunne finde på denne side alt om Livet og Arbejdet af Store Mestre der med deres visdom og kærlighed har oplyst Vejen hvor man erobrer Freden, Lykken, Sand glæde og Kærligheden, hvor V.M. Samael Aun Weor og V.M.Lakhsmi er bare nogle af dem.
Vi har også et stort udvalg af Bøger, Foredrag og Tilslutninger? Fri tilgængelige til jer i digital form.
Du kan gå ind i Digital Materiel med foredragsindspilninger af V.M.Samael Aun Weor, eller få dem tilsendt på CD eller DVD.

I VORE KURSER GÅR VI OGSÅ I DYBDEN I FØLGENDE TEMAER:
ASTROLOGI - ASTRONOMI
Forskellige studier om Universet, Kosmos og deres himmelske legemer. Planeternes indflydelse i det menneskelige psyke; zodiakens tegn og deres karekteristiker. Astrologiens studier er ikke intellektuele men af hjertet, fordi Astrologien er en konkret videnskab i ordets bogstavligste forstand og vi som arbejder med den, skal kunne tyde det  med hjertet.
PSYKOLOGI
Gennem det menneskelige studie, kan vi enfatisk konstaterer at mennesket består af psykisk eller psykologisk energi som animerer livet af det menneskelige krop som vi alle har.
Menneskets indre konstitution er: Essensen, Egoet, Personligheden og den har en fysik krop og en vital krop. Essensen er det mest edel som vi har i vores indre, det er den bevidsthed der indenholder alle virtuøse atributer af dets skaber, Selvet. Denne (essensen) er indkapslet, fænglet af Egoet, værende denne en kumulus af traumaer, vaner, psykologiske defekter som karakteriserer menskene, som er: dovenskab, luksuriositet, misundelse, bagtaleri, løgn, egoisme, negligering, vrede, grådighed, stolthed, osv. Disse egoer eller defekter indkapsler essensen. I vise aspekter af det Gnostiske arbejde resumeres der, at gøre rent bord af disse psykologiske defekter I vore indre, med andre ord: vi skal udrydde alle egoerne, så vi kan blomstre. Gnosisen lærer os nogle specifike praksiser for at kunne udføre dette arbejde.
Personligheden er manifestationens energiske køretøj, som har den rolle at tillade os at have social samvær og samvær med Moder Jord.
Personligheden desintegreres i dødsøjeblikket. Den er energisk og aftiden. Den skabes i vore første syv år af livet, og styrkes med livets ærfaringer.
Den fysiske krop som vi alle har, der er ingen imorgen som venter den og den er søn af tiden. Den vitale krop er energisk, det er russernes bioplasma, Teosofiens lingam sarira, og det er den som gør de fysiske metabolismer muligt, og er også nødvendig for at kunne live og manifesteres, men den er også et barn af tiden.
KABALAEN
Er numrenes videnskab, numerologien, er I sig selv studiet om skabelsen tværs over de forskellige bevidstheds stadier, som emanerer af Selvet og krystaliseres i Malchut, den fysiske verden. Det Kabalistisk Træ, Adam-Kadon, det ældgamle viden tillader os at gå ind i en verden i hvilket vi kam forklare om Skabelsen og muligvis om dens Arkitekt.
ALKYMIEN
Det er transformationernes videnskab. De gamle alkymister som: Raimundo Lulio, Nicholas Flamel, Greven af Saint Germain, inklusive Michel de Nostradamus, Greven af Cagliostro, og forfattere til de Filosofiske Boliger, Alkymisternes Hemmelighed, og Alkymisten Fulcanellis ”Katedralernes Mysterie”.  De fortæller om Alkymien, som et videnskab der tillader at omskabe, at omskabe blyet til guld. Under alle omstendigheder så fortæller de ikke om fysik guld og bly, men om at omskabe personlighedens bly til sjælens guld. Som et videnskab der ændre energierne, sender den os igennem en rejse i de forskellige former og manifestationer af energi der eksisterer indenfor Skabelsen. For eksempel en af de mest kraftfulde er den seksuelle energi, måske har alle jer eller næsten alle haft kapaciteten om at skabe Liv. Dette er det største kraft som ingen videnskabsmand uanset hvor eksalteret han er, vil aldrig kunne skabe i sit laboratorie; det at skabe Liv. Men en mand og en kvinde der har samkvæm, har kapaciteten for at skabe Liv, og foruden de kan også skabe meget mere, sammen.
I alkymien er der også skjult mange mysterier om det Perfekte Ægteskab og Seksualitetens og Ildens Mysterier.
ANTROPOLOGI
Vi studerer om forskellige ældgamle kulturer som har levned os en uvurderlig arv, disse er blot nogle af dem: Egypterne, Nordens Folk, Grækerne, Romerne, Perserne, Asyrerne, Kaldeerne og i Sydamerika har vi: Mayaerne, Inkaerne, Aztekerne, Zapotekerne, Olmekerne og i Asien har vi: Taoismen, Buddhismen den mest legendariske kundskab gennem historien som har været indelukket i Tibet, Lhasa, og deres munkeklostre. Vi studerer også om den Kretenske samfund, de gamle Druider, og de gamle Kristne Gnostikere så som Setienerne, Valentinienerne, Sankt Augustin, Sankt Geronimo, Esenerne i hvilket den Store Kabir Jesus hørte til, og mange andre kulturer hvor vi kan finde nøglen til et bedre livskvalitet, friheden, kærligheden og indre fred.
ØKOLOGI
Vi prøver at bevidstgøre menneskeheden om de alvorlige problemer som vi konfornteres med i denne tid, så om Ozonlaget, træfeldning af skove og urskove lige som tilfældet i Amazonas, drivhusefekten grundet overforbrug af CO2 og Metangasser som stammer fra al brændstofs forbrug og millioner af kvæg og svinefarme. Målet er at respekterer og passe på Livet og dens manifestationer.
DE STORE INDVIEDE
Om Livet af de Store Indviede, ligesom Buddha, Moses, Quetzalcoatl i Amerika, Fuji i Japan, Hermes Trismegisto, Tupac Amaru, eller den indiskutabel store Pitagoras og hans visse efterkommer: Platon, Sokrates, også Krishna i Indien var en Storindviet, Og om livet af Mestrenes, Mester den Store Kabir Jesus Kristus som med sit liv har levnet os et eksempel vi kan følge. Han har givet og den mest transcenderende Bud som menneskeheden har idag, hvilket er: ”I det at I elsker hinanden, deri vil jeg genkende mine disciple”. For at kunne studerer bevidst livet om Mesteren Jesus, så må vi gøre os fri af vore kritiske og tvivlende sind og intelektet. Så vi kan gå ind i vore hjerter og indre selv og derfra observerer det liv for at kunne eftergøre hans værker. Vi kan aktuelt studerer med vished om at finde i disse Mestres liv den nødvendige visdom der vil gøre livet værd at live. Vi kan også studerer livet om Mesteren Samael eller Mesteren Lakhsmi som Lyset der viser os vejen i de tågede tumult af vore uvidenhed.
OG MANGE ANDRE EMNER:
Det Menskelige Sind, Nostradamus Profetier, Tibet, Helbredende Urter, Reinkarnation, Græsk Mytologi, Det årtudind gamle Indien, Fundamentel Undervisning, Livets Oprindelse, Mennesket og Kabalaen, Vandmandens Tid, Religionerne og Videnskaben, Påpaselighed og Respekt for Livet, Den Fjerde og Femte Dimension, Atlantis, Den Aztekiske Kalender, Solstenen, Naturmedicin, Vitaminer og Fødevarer, Lamaseria øvelser, Yoga, Kontrol af stress, Apokalypsen. Hellige Tekster: Biblen, Koranen, Chilam Balam, Popol Vuhl, Den Ægyptiske Dødebog, Baghavad Gitaen, Rig Vedaerne, Talmud, Zoar, Ufo Fenomenet, Udenjordisk Liv, Alkymiens Metaliske Planeter, Kvinden i de 21. Aarhundrede, Den Universelle Medfølelse, Menneskets Oprindelse, Racerne og Ronderne, Bermuda Trekanten, De Gotiske Katedralers Mysterie, Parapsykologiske Fenomener, Livet efter Livet, Døden: Dens Stråle og Justitsvægtskålen, Karma, Kosmiske Love, Mændene i Blåt, Den Hellige Gral, Drømmenes Verden, Hvordan man løser problemer, Glæden, Freden, Friheden, Kærligheden, Det Perfekte Ægteskab, Meditationens Videnskab, Afslapning som Terapi, Sygdommenes Begrundelse, Græsk Filosofi, Tutankamons Mysterier, Den Store Pyramide, Mayaerne, Naturen og dens Fenomener, Den Dionisiske Bølge, Solens Tro, Menneskets Okkulte Kræfter, Zodiakens Tegn, Elementalerne, De Fire Elementer, Tarot, Okkult Videnskab, Magi, Talismaner, Kortlæsning, Irislæsning, Håndlæsning, Livets Transformation, Den Psykologiske Måne, Hvordan skaber vi indre fred, Væren og Viden,Lydens strømning, Bevidsthedens Opvækkelse, De Tre Gunaer, Tolerencen, Påskens Symbolik, De Kristiske Evangelier, Nag-Hammadis Manuskript, Ærken, Spiritualitet, Hekseri, Jinas, Det Store Værk, Skønne Helena, Kristifikationen, og mange flere emmer.
Vi må huske at alt som har med Menneskets Levendegørende Kundskab at gøre, er associeret til vor studier med det for øje at opnå Intim Autorealisation af Selvet, friheden og erobre åndens vinger for at flyve henimod pleromaen.
Gnosis SAMAEL - LAKHSMI