V.M. LAKHSMI

Mesteren Lakhsmi har muliggjørt igennem hans intense arbejde muligheden for at forene Verdens Gnostiske Institutioner, ved at restaurer den Universelle Gnostiske Center i Venezuela, samt Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Peru, Den Dominikanske Republik, Cuba, Meksiko, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El Salvador og ved at krydse til den gamle kontinent også i Spanien, Frankrig, Italien, U.S.A., Puerto Rico, Grækenland, England, Tyskland og andre lande er også i udsigt.
Han er bleven uppeget af Vandmands Tidens Avatar V.M.Samael, som Grunlæggeren af de Gnostiske Institutioner for 1990’erne, hvilket er nøjsomt sket, ved at skabe en Verdensforening.
Han er en overvældig Stormester med suprem kærlighed for menneskeheden, dybt viis, en stor sjæl med stærk temperament.
Han er en  loyal budbringer af Avatarens og Kristus doktriner, han har Mesterligt skabt i forskellige lande vortex af Lys hvor kundskaben hviler, samt kraften og forståelsen, så alle som leder efter kundskab kan få deres portion af sandheden.
Han har skrevet en række bøger, hvor han afslører den Gnostiske Doktrin,så alle kan lære af denne strore kundskab som leder mennesket til at forstå grunden til dens eksistens, Imellen hans værker findes: ”Lyset i Mørket”, ”En Ode til Folket (Gnostiskerne)”, ”Vanmandens Tid en ny Exodus”, ”Vandmandens Tid”, ” En forskers Refleksioner”,” Såda står det til med Menneskeheden” , ”Judas Evangeliet”, og for nylig har han også skrevet: ”Mesiasens Genkomst”, ”Orientering til Ungdommen”, og ”Landet som blev os Lovet”.
Det er bleven Mesteren Lakhsmis opgave at afslører værket: ”Den Gule Drages Skat”, en så uendelig dyb visdom, som er bleven til undervisningsmaterielle speciel til denne tid, med det for øje, at gøre den Gnostiske studerende klar til de kommende tider. For at tillade den loyale discipel, at han kan ”klatre” hurtigere op ad den hård stenede bjerg af Indvielsen.
”Den Gule Drages Skat” tillader en at kende den forfærdelig sandhed og enorm kundskab som eksisterer i helvedes verdener (sfærer), sådan at sjælen kan gøre sig klar til, at når den kommer ud i Lyset kan genforenes med sit eget Selv. Dybt i Jordens indre er der en viis form for kundskab som vi må inkarnerer, for det må vi live et liv rigt medærfaringer, ved at praktiserer Frihedens doktrin, hvilket er Gnosisen.
Dette Stor Væsen har med sit Lys og Kærlighed kunne opfylde Mesteren Jesus ord, da han sagde ”I vil kende dem for deres Værker”. Han er så stor en Sjæl at han har kunnet krystaliserer i denne eksistensplan al den hjælp og orientering som et folk (gnostikerne) må have brug for, på alle udtryksplaner af mennesket. Fra det menneskelige til det guddommelige, han har skabt Hjem til forældreløse børn, Rehabiliteringscentre, Verdens Kongresser hvor alle har modtaget ånden som er nødvendig for at have iveren til at befrie sig, selv, han har også restaureret alle Gnostiske Institutioner i alle de lande som før er nævnt.
I sandhed takker vi uendeligt Stormesteren Lakhsmi med vore Sjæl og vore Hjerte så vi stadig kan blive ledet, orienteret og hjulpet igennem hans tilstedeværelse.
”Hvis der er en ting som er værd at kæmpe og leve for, så er det Selvet.”
”Gud er så tæt på mennesket, at det kun er Sindet som står dem imellem.”
”Sindet er den uvidendes fængsel, og hjertet den viises tilflugtstæd.”
”En kvinde skaber manden, en anden gøre ham perfekt og GUD-MODER reder ham.”
”Manden og Kvinden af den nye Tid (Vandbærens) må være disponible for at Kristus Lys, Sindets Revolution og begges Vilje må være til stede, når de skaber de Nye generationer.”
PS. Vi har kun bøger på engelsk og spansk desværre ingen på dansk p.t.
GNOSIS  Noscete Ipsum!
Gnosis SAMAEL - LAKHSMI