GNOSIS  Noscete Ipsum!
Gnosis SAMAEL - LAKHSMI
“O човеко, опознай себе си и ще опознаеш Вселената и Боговете !”

Какво е Гноси? (в превод от гръцки Гноси = Знание)

Знанието (Гноси) е съвършенна мъдрост,която позволява на човека да открие тайните на Вселената и да даде отговор на въпросите:

Кои сме? Къде сме? От къде идваме? Защо живеем? Знанието в нас не се разработва от интелектуализма или от събиране на информация. Прекият опит за реалността е този,който ни разкрива неясната истина за самите нас и за Вселената.

Живеейки мъдро,знанието се превръща в светлина, която ни освобождава и като фар,безопасно отвежда ученика към езерото на себепознанието.

Знанието е било, е и ще бъде тук, сред всички народи на Земята. Предава се през всяка епоха по различен начин от големи светли същества: Фу Хи,Лао Тзъ, Конфуций, Кришна, Буда, Хермес Трисмегист, Питагор, Сократ, Мохамед, Дандис, Кацелкоатъл, Мойсей...и разбира се най-големият сред всички Исус Христос, са били големи духовни учители, които чрез учението си са предали на човечеството Вселенската мъдрост.

Тази Вселенска мъдрост, в древността се е учила във вътрешни окултни школи и тайни философски училища. (Тибет, Китай, Персия, Египед, Гърция, Рим, Мексико...). Намира се дълбоко скрита във всички свещенни писания на религиите (Християнство, Будизъм, Суфизъм, Таоизъм и др.) Съвременното гностичнно учение се базира въз основа на проекта на основателя на школата многоуважаемия учител Самаел Аун Веор, който пое мисията да разкодира Знанието от древността, да го композира и представи на светлината и на нуждите на новата епоха на Водолея,която се пукна преди няколко десетилетия.

Знанието като Вселенска истина се основава на четири колони, а съвременното гностично учение ни помага да ги открием.

ЧЕТИРИТЕ КОЛОНИ НА ЗНАНИЕТО

1) Наука
проучваме чистата наука на големите инициатори, обективната наука на Азът, която има две страни – Древна Кабала или Аритмософия-науката за числата, която ни позволява да узнаем произхода на човека и Алхимията – наука за конверсия (преработване) на енергиите,която ни учи на начинът за преобразуване на оловната личност(с всичките психологични дефекти)в злато на духа(добродетелите на съзнанието)

2) Изкуство
интересуваме се от обективното искуство, което е междувремево и предава универсални истини, които вибрират в съзнанието ни. Такива примери са пирамидите, древните гръцки храмове,писанията на маите, календара на ацтеките, големите скулптурни проекти както и рисунките и класическата
музика. Най-съвършенното изкуство, е това, в което всеки произвежда работейки над себе си.

3) Философия
това е начинът да живееш сега, защото всеки миг е специален, жив и абсолютен и е единствената реалност. Най-висшата форма на мисленето е немисленето. Когато наблюдаваме тялото си, постепенно овладчваме мирът на чувствата и мозъка, тогава всишки страсти, желания и стрес отстъпват, и тогава чрез четвъртата колона се свързваме с Азът- най- дълбоката ни същност.

4) Мистично преживяване
реалната мистичност е вътрешен път към по- висши светове и има за цел да съюзи личното ни съзнание с Вселенската Божественост. Има една единствена религия (religion от латински, re- ligare, което означава събиране) принадлежаща на висшите светове. Истинската религия се
компресира (вмъква се, събира се) само в една дума - ЛЮБОВ, която се придобива опознавайки първо себе си.Това е възможно само прилагайки революцията на съзнанието.

ТРИТЕ ФАКТОРА ЗА РЕВОЛЮЦИЯ НА СЪЗНАНИЕТО

• Смъртта на егото или с други думи -психологична смърт
Истинската причина на нашето существуване е да се освободим от оковите,които поробват душата ни. За да се справим, трябва да елиминираме нашите вътрешни травми, грешки, страхове, пороци, лоши навици и безпокойство, които ограничават правата на съзнанието ни.

• Второто алхимично раждане
наподобява правилното използване на сексуалната енергия, изворът на живота. Основава се на науката за превръщане на енергиите- Алхимията. Тя е, която ни напътства на клетъчна, молекулна и атомна регенерация. Тя е второто раждане, за което говорят всички свещенни писания...

• Жертва за човечеството
да помагаме и да учим другите от лични опитности.
Да посвещаваме живота
си на доброволчеството и благотворителността, които изтриват дълговете ни (кармата) и ни помагат да не
сме жертви на материалния свят.
Гноси е мистична школа, абсолютно практическа и може да се докаже от всеки чрез личен опит,който ни води към събуждане на латентните ни възможности.
                  
КУРС ПО ЗНАНИЯ

ГНОСИ

КУЛТУРНО ГНОСТИЧНА ШКОЛА SAMAEL - LAKHSMI

ОСНОВЕН КЛАС

1) Какво е Гноси?
2) Същност, Его и Личност
3) Събуждане на съзнанието (ключ Υ.Α.Τ.)
4) Психологичното его
5) Вибрацията на звука и връзката с човешкото
тяло(чакри и мантри)
6) Човешката машина (5-те психологични центъра)
7) Светът на връските
8) Пътят и живота
9) Нивото на Азът
10) 10-те заповеди
11) Главно (основно) обучение
12) Родословното дърво на религиите
13) Израстваща и пропадаща (извисяване и падение)
еволюция и революция
14) Лъчът на смъртта
15) Превъплъщение, завръщане и повтаряне 16) Кантарът на правото (Карма – Дхарма)
НАПРЕДНАЛ КЛАС
17) Четирите пътя (медитация за смъртта на егото) 18) Вътрешната диаграма на човека (астрален полет) 19) Конверсия (превръщане) на енегриите (Египедска
пранаяма, ARKANO-A.Z.F.) 20) Инициация
21) Елементалите
22) Мостът

Гностичната културна школа Samael-Lakhsmi (Самаел- Лакхсми)е една независима и непечаливша,с цел разпространение на мистичното учение -проект на дужовните ни учители. Цели култивиране на етични ценности и повдигане на съзнанието.

Отзовава се без никакво изключение към всички, които се интересуват реално да вървят по пътя на вътрешното търсене, за да достигнат коренната вътрешна промяна и себеопознаването.

Разпространяваме знанието чрез обществени семинари и практически упражнения в различни градове на различни теми и упражнения,вход свободен..

За семинари по SKYPE на местата, където няма гностични центрове:

soul-integration@hotmail.com

www.gnosisellas.gr gnosis-samael-lakhsmi.org/GNOSIS_SOFIA_BULGARIA.html

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMAEL-LAKHSMI E-mail: pavlidisth@gmail.com

00359878637787
                     
00350877869226
       
Знанието се преживява чрез действията, теорията го изсушава
и е много трудно да го намериш дори и в най-благородните идеи
[изтегляне ΤΡΙΠΤΥΧΟ гноси PDF]